Creativiteit

Je herkent wel die wauw momenten die we vanbinnen voelen.  Wanneer we naar natuurlijke wonders kijken. Een hertje dat passeert, een mooie zonsondergang, een stralende bloem. Opeens staat op de meest onvoorspelbare plaats een boom. En stel je de vraag in jezelf: hoe heeft die boom dat voor elkaar gekregen. De natuur heeft een zeer creatief systeem in zich en hun creaties lijken wel onbegrensd. Als wij als mens deel uitmaken van de natuur. Dat wil zeggen dat we een potentieel van creativiteit bezitten. Gekoppeld aan ieders persoonlijkheid. De ene zal zijn creativiteit in verbeelding terugvinden, de andere in beweging, creatief in het analytisch denken, ect…  . Zoals het woord het zegt: creatie in jezelf vinden.
Echter voor vele onder ons lijkt het wel alsof ze een jas hebben aangetrokken, om hun creativiteit weg te steken. Omdat er meer aandacht is om bepaalde maatschappelijke normen en waarden op de voorgrond te zetten. Echter projecteren zij deze normen en waarden tijdens de opvoeding op hun kinderen. Wat tot een stagnatie van hun creatieve talenten kan leiden. Zelf opvoeding vraagt heel wat creativiteit.

Wanneer we de vraag stellen, wanneer ben je het meest creatief geweest in je leven. Grijpen we voornamelijk terug naar de kinderentijd. De fantasie en de dromen leken wel onbegrensd. Waarin we heel veel vrijheid in ervaarde.
Die vrijheid zorgt voor creatie van onszelf (talenten ontplooien tot andere nieuwe ontdekkingen) en in onszelf (persoonlijke ontwikkeling) is eigenlijk beweging brengen van je eigenheid.

Het mooie aan een kindergeest is dat deze nog beperkt is van conditioneringen. Dat iets op een bepaalde manier “hoort” te zijn, komt doorgaans niet in ze op. Ook hebben ze een natuurlijke drang om te onderzoeken en te experimenteren. Voor kinderen is immers alles nog nieuw. Kinderen leven ook dichter bij hun droom- en fantasiewereld, waardoor ze veel meer openstaan voor creativiteit.

Het is dus van essentieel belang dat we voor onze kinderen de mogelijkheid scheppen om  creativiteit te zijn, en na gaan wat ze hierin nodig hebben om tot een creatief proces te komen. Is dat beweging, tekenen, knutselen, …. . Echter kunnen we dat als ouder of opvoeder niet invullen voor je kind maar doorloopt het kind daar zijn natuurlijk proces in wat hij nodig heeft voor zijn persoonlijkheid

 

Voordelen van creativiteit in de opvoeding:

– Emotionele expressie – uiten van je gevoelswereld via tekeningen, gedichten, …
– Taal- & sociale vaardigheden – via een rollenspel je expressie geven – communicatie
– Vermogen om te ontwikkelen – voelen dat creatie juist is en tot oplossingen zorgt – zelfvertrouwen
– Probleem oplossend denken – een probleem benaderen en oplossen en niet afblokken – meer draagkracht
– Creërend vermogen – experimenteren (bv. Een hut bouwen en ervaren hoe het verloopt)
– Ontdekken van nieuwe talenten – bij een creatief spel kan je boten op nieuwe vaardigheden die je ontdekt

Net zoals kinderen leren lopen, hoef je geen trukendoos boven te halen. Wel moet er de mogelijkheid geschapen worden om creatief bezig te zijn. M.a.w. welke randvoorwaarden kan je scheppen om creatief bezig te zijn.

  • Zorg voor een veilige omgeving, waar het kind zichzelf kan zijn
  • Ruimte voor vrij denken
  • In open dialoog op het kind zijn niveau
  • Samen creatieve dingen doen: knutselen, dansen, …
  • Laat je kind leiden in zijn creativiteit
  • Geef zelf het goede voorbeeld
  • Leer hem omgaan met teleurstelling (wanneer een knutselwerkje mislukt)
  • Wees niet bang van verveling, want van hieruit kan creativiteit ontstaan.