Omwille van de huidige Covid-19 maatregelen zijn we helaas niet in de mogelijkheid om Cursussen en Lezingen te voorzien. 

Weldra terug meer informatie hier over!