De Essentie van een familieband

Pannenkoeken

Een sterk en gezond gezin vormt voor een kind een belangrijke basis, waar ruimte is voor emotioneel belang, gelijkwaardigheid en levensonderhoud op een gezonde manier. Hier worden de begrippen identiteit en eigenwaarden ontwikkeld. En dat geldt niet enkel voor het gezin, maar ook voor de familie er omheen: opa’s, oma’s, tantes en nonkels, nichtjes en neefjes, …

 

Op welke manier geven we elkaar aandacht en hoe gaan we elkaar motiveren naar onze ware identiteit? Dit vraagt verantwoordelijkheid om kinderen te voeden. Familie is een gemeenschap waar veiligheid en geborgenheid heerst. De hechting tussen het kind en het gezin is een erg bijzondere lijm die ouders en hun kinderen verbind. De veiligheid is een primaire basis waar volwassenen verantwoordelijk voor zijn en dit bepaald de kwaliteit van de verbinding. In een kwaliteitsvolle verbinding mag er plaats zijn voor wat nodig is om je kind de weg te wijzen naar zijn kracht en geluk, elke vorm van emoties, elke behoefte, communicatie, aandacht voor het talent van elk kind.

 

Helaas merken we dat de basis van veiligheid niet altijd aanwezig is. we dringen onze kinderen normen op, die wij als ouder willen horen of zien. Maar zijn deze wel congruent voor hun ontwikkeling? Of handelen we vanuit onze pijnen en leegtes? Het is een natuurlijk systeem wat we niet kunnen verbannen. Het vraagt dan ook de juiste communicatie om bijvoorbeeld duidelijk te maken dat ook boosheid een plaats mag krijgen. En dat wanneer wij fout reageren, het zeer krachtig is om tegen je kind sorry te zeggen en de nodige uitleg te geven.

 

Er bestaat geen superlijm, die alles onvoorwaardelijk verbindt zonder enige uitdaging. Een ouder-kind relatie blijft een complex systeem waarachter een grote rijkdom schuilt voor zowel ouder als kind. Een kind brengt zoveel mooie mogelijkheden: samen spelen, lezen, kokkerellen, een hut bouwen, ravotten, … Kortom: plezier beleven in jullie contact is het mooiste geschenk dat de rijkdom van jullie leven zal bepalen. Als je een vader en moeder vraagt wat het mooiste in hun leven is, zullen de meesten hun kinderen aanwijzen. Hoe belangrijk de hechting ook tussen ouder en kind is, toch lever je hiermee geen wonderproduct af dat klaar is om op ontdekking te gaan. En is er niet altijd goed een fout uit te leggen. In een gezinsleven is er geen duidelijke lijn die een begin- en eindpunt aangeeft.

 

Tot slot is het belangrijk te weten dat je heel veel lijstjes kan maken, boeken kan lezen en opleidingen kan volgen over opvoeding, maar onthoud dat er geen lijstjes, boeken of opleidingen zijn voor uitzonderingen. Elk kind is uniek en een uitzondering op de regel. Je intuïtief buikinstrument zal je de mogelijkheid geven om je kind beter te leren begrijpen. Wanneer het problemen veroorzaakt, is dat meestal omdat het zich niet goed voelt en gehoord wil worden.

 

Tips om een goede band te onderhouden met je kind.

 
 • Toon liefde en respect. Geef het dagelijks
  een knuffel en een zoen. Handel nooit vanuit
  macht of een autoritaire positie.
 • Speel samen spelletjes: voetballen, gezelschapsspelletjes, knutselen, …
 • Eet samen: maak er een vast ritueel van. Het
  geeft de mogelijkheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Laat je kind je helpen: doe gezamenlijk enkele huishoudelijke taken. Ze zullen het zeker leuk vinden om de eerste maal deeg te maken. Ze leren verantwoordelijkheid en het geeft hun zelfvertrouwen een boost.
 • Praat met je kind over hun gevoels- en
  fantasiewereld.
 • Doe samen uitstapjes die je kind, jij en je partner graag doen. Zo leren ze kinderen je interesses kennen.
 • Wees er op belangrijke momenten voor je kind, zoals bij het behalen van hun diploma, en bij moeilijke momenten zoals verdriet.
 • Zeg regelmatig dat je van hen houdt en geef
  hen complimentjes.
 • Toon begrip voor hun emoties, ook al zijn er regels en consequenties aan gekoppeld. Het begrip achteraf is soms van essentieel belang.
 • Praat over je eigen emoties, want ook jij kan eens verdrietig zijn en dat hoef je niet te verbergen voor je kind. Vertel waarom je verdrietig bent.
 • Spreek positief over je kind. Het geeft hen de mogelijkheid om open te bloeien.