Een nieuwe evolutie na de Bachbloesemremedies.

We merken de laatste jaren op dat er veel meer is dan enkel de “Bach” bloesems. Er zijn verschillende producenten van bloesemremedies bijgekomen. Ze worden niet enkel meer gemaakt van bloesems, maar ook van edelstenen, bomen, dieren, enz.
Dit is ontstaan omdat de mensen enorm veranderd zijn t.o.v. vroeger. Vandaar zijn er andere behoeften naar bijkomende bloesemsremedies.  Naast gekende ziektes met emotionele en fysiologisch gevolgen zoals anorexia, verslaving, … zijn er een aantal nieuwe soorten ziektes bijgekomen die om een andere aanpak vragen: Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie, Burn-out,….  . Deze brengen op zich een nieuwe complexiteit met zich mee op emotioneel vlak. We kunnen het benoemen als het “offline zetten van je werkelijke emoties d.m.v. een kortsluiting”. Door bijvoorbeeld het onderdrukken van je emoties, het onstabiel reageren op bepaalde situaties, het gebrek aan eigen liefde, je persoonlijkheid niet beantwoorden, oncontroleerbaarheid van je emotionele reacties, .… .

Door de hoog aanhoudende stressfactor lopen vele mensen vast op persoonlijke groei of ze voelen zich niet goed in hun vel, ongeacht ze voldoende zijn voorzien van alle comfort en luxe. We worden opgevoed naar een bepaald verwachtingspatroon waarin verschillende elementen kunnen zitten die niet overeenstemmen met onze persoonlijkheid. Dit doet onze stressoren activeren en ons oncomfortabel voelen.

Daarnaast kunnen therapeuten, leerkrachten, coaches en ouders bevestigen dat onze kinderen opmerkzaam anders zijn dan bijvoorbeeld vijftig jaar geleden. Ze zijn gevoeliger voor invloeden van buitenaf en reageren d.m.v. hun emoties heviger op stress(denk maar aan de nieuwe termen HSP, ADHD, ADD, …) en dit vraagt een andere manier van aandacht met meer diepgang.
Uit deze bovenvermelde ziekte patronen kunnen we stellen dat het evenwicht zoek is geraakt in het rationele en emotionele denken.

Wanneer we stress ervaren vormen zich negatieve gedachten van bijvoorbeeld onzekerheid, frustraties, angst, woede … . Elke gedachten gebruikt neurotransmitters om elektrische signalen te zenden naar de hersenen. Gedachten hebben concrete fysieke eigenschappen en oefenen invloed uit op het limbische systeem. Bij een onaangename situatie veroorzaken zij limbische (“emotioneel denken en het fysieke”) problemen zoals prikkelbaarheid, humeurigheid en depressie.  Het limbische systeem heeft het vermogen de voorhoofdskwab (“rationele denken”) uit te schakelen gedurende chronische stress. Door deze zware stress reageert de voorhoofdskwab niet meer en veroorzaakt het een emotionele kortsluiting met posttraumatische stresssyndroom, angstaanvallen, paniekaanvallen, agressie, burn out, …. . Het limbisch systeem neemt dan de controle over van alle lichaamsfuncties en tegelijkertijd worden de cognitieve (het denkvermogen) uitgeschakeld door de overmaat aan adrenaline. We krijgen dan oncontroleerbare emotionele uitbarstingen die buitenproportionele vormen aanneemt, in verdere maten spreken we zelf over persoonlijkheidsstoornissen (bv. Borderline)
Overdreven controle over de emoties door een rationeel temperen (het gevoel onderdrukken, onvoldoende gevoelig zijn). Kan leiden tot: overdreven perfectionisme, detailspiegeling, chronische vermoeidheidsyndroom of bijnieruitputting. Daarom vinden we deze klachten terug bij vooral: politici, wetenschappers, bedrijfsleiders, leerkrachten, controlefreaks … . Met rationeel denken is niet zo zeer iets mis, het voelen en denken wegduwen en onderdrukken leidt eveneens tot een kortsluiting van de voorhoofdskwab.

 

Een andere aanpak?

Dit onevenwicht vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld meer dan vijftig jaar geleden. Wanneer we gaan werken met bloesemremedies, merken we vooral op dat met Bachbloesems op vlak bij de rationeel denkende mens een eerst aanzet geven kan worden om hun onderdrukte emoties te herkennen.

In de oorlogstijden hebben onze voorouders vooral geleerd om sterk te zijn en hun gevoel te onderdrukken. Dit fenomeen is wat blijven hangen in onze huidige samenleving, en daarom zijn wij allen in een rationeel denkend patroon geduwd om het IQ te ontwikkelen. De school en de politici leren ons op educatief wijze aan hoe we moeten rekenen, lezen, het opvolgen regels, en het leven naar bepaalde normen en waardes die in onze maatschappij zijn geïntegreerd. Echter wordt er weinig aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het EQ. Wat doen we met onze emoties en hoe gaan we ermee om.
Ik kan hier de link leggen naar Dr. Bach, zelf een rationeel ingesteld persoon als wetenschapper en ontdekker van de remedies. Die opzoek was naar emotioneel en rationeel evenwicht, vanwege fysieke klachten die hij mocht ervaren. Vanuit deze insteek werken zijn remedies vooral vanuit een rationeel denkende manier.

De Bachremedies werken vooral op vlak van:
1. We voelen ons onrustig omwille van een slecht berichtgeving (een gevoel die ons denken aanstuurt). Een Bachremedie zal hier de positieve emotie tegenover zetten, waardoor we innerlijke rust ervaren.
2. Mensen die in een patroon zitten met onderdrukte emoties zullen  vanuit hun rationeel denken, hun emoties moeten gaan erkennen. Dit kan zowel een positieve als een negatieve emotie zijn.

Net zoals emoties hebben bloesems een bepaalde frequentie. Als we persoonlijk gaan ontwikkelen gaan we van frequentie veranderen. Bijvoorbeeld vroeger zat je vooral in rationeel denkend patroon, maar door te werken met bloesemremedies ga je gevoeliger worden en naast het rationeel denken, meer bezig zijn met het emotionele ervaringen, handelen vanuit je intuïtie.  Doordat je stappen gaat maken naar een andere frequentie, vraagt het een andere ondersteuning  van bloesemremedie met een andere frequentie. Vandaar dat er bloesems worden gemaakt van edelstenen, bomen, …. die een fijnere frequentie bevatten dan de Bach remedies. Het is wel van essentieel belang om elke trede om van een trap te respecteren om ze te beklimmen. Je kan nu eenmaal geen trede overslaan in een persoonlijke ontwikkelingsproces. Hoe verder je uit evenwicht bent gegaan, hoe langer de weg is om af te leggen naar evenwicht. Wat wel wil zeggen dat je door deze lange weg een enorme rijkdom krijgt aan levenservaringen.

Het spreekt voor zich dat een remedie enorm persoonsgebonden is, en dat het helaas bijna onmogelijk is om dezelfde remedie voor een persoon met gelijkaardige klachten te maken. Een remedie maken vraagt de nodige tijd en een duidelijk inzicht in de persoon waarvoor je het maakt.
Naast een remedie is het ook belangrijk dat je een persoonlijke begeleiding aanbied bij het gebruik van bloesemremedies. Onderdrukte emoties, zelfs trauma’s kunnen herbeleefd worden, bestaande oude gedragspatronen kunnen door bepaalde situaties gedwongen worden om te veranderen.
Als coach dien je hen hier de nodige bijstand in te verlenen en rekening houden met volgende aspecten:
1. Inzichten geven in de leefsituatie
2. Het positief denken aanleren
3. Doorzettingsvermogen ontwikkelen
4. Opzoek gaan naar de talenten
5. De positieve elementen halen uit bijvoorbeeld: ADHD
6. Bouw een andere leefomgeving met positieve invloeden, rekening houdend met je hoog gevoeligheid.
7. Omring je met positieve kleuren, geuren en muziek
8. Beweging in de natuur
9. Bouw je eigen rustmomenten in, je oplaadpunt
10. Tracht obstakels in je leven te relativeren, en steeds de focus te leggen op het positieve.
11. Communiceren op een duidelijke manier i.p.v. een onzekere angstige manier
12. Aardingsoefeningen

Tot slot kunnen we bepalen dat er meer is dan enkel maar de Bach remedies en dat we met andere bloesemremedies effectief energieën in beweging zetten, maar het zijn geen toverdrankjes en het vervangt zeker geen psychologische begeleiding, want zo vragen bepaalde ziekte patronen steeds nog deze begeleiding en kan je met bloesems helaas weinig beteken. (bv. persoonlijkheidsstoornissen, neurose, schizofreen, … ). Vandaar dat naast de remedies het ook noodzakelijk is om een goede ondersteuning te geven en mensen inzicht meegeven in hun leefpatroon.

De Bachremedies werken vooral op vlak van:
1. We voelen ons onrustig omwille van een slecht berichtgeving (een gevoel die ons denken aanstuurt). Een Bachremedie zal hier de positieve emotie tegenover zetten, waardoor we innerlijke rust ervaren.
2. Mensen die in een patroon zitten met onderdrukte emoties zullen  vanuit hun rationeel denken, hun emoties moeten gaan erkennen. Dit kan zowel een positieve als een negatieve emotie zijn.

Net zoals emoties hebben bloesems een bepaalde frequentie. Als we persoonlijk gaan ontwikkelen gaan we van frequentie veranderen. Bijvoorbeeld vroeger zat je vooral in rationeel denkend patroon, maar door te werken met bloesemremedies ga je gevoeliger worden en naast het rationeel denken, meer bezig zijn met het emotionele ervaringen, handelen vanuit je intuïtie.  Doordat je stappen gaat maken naar een andere frequentie, vraagt het een andere ondersteuning  van bloesemremedie met een andere frequentie. Vandaar dat er bloesems worden gemaakt van edelstenen, bomen, …. die een fijnere frequentie bevatten dan de Bach remedies. Het is wel van essentieel belang om elke trede om van een trap te respecteren om ze te beklimmen. Je kan nu eenmaal geen trede overslaan in een persoonlijke ontwikkelingsproces. Hoe verder je uit evenwicht bent gegaan, hoe langer de weg is om af te leggen naar evenwicht. Wat wel wil zeggen dat je door deze lange weg een enorme rijkdom krijgt aan levenservaringen.

Het spreekt voor zich dat een remedie enorm persoonsgebonden is, en dat het helaas bijna onmogelijk is om dezelfde remedie voor een persoon met gelijkaardige klachten te maken. Een remedie maken vraagt de nodige tijd en een duidelijk inzicht in de persoon waarvoor je het maakt.
Naast een remedie is het ook belangrijk dat je een persoonlijke begeleiding aanbied bij het gebruik van bloesemremedies. Onderdrukte emoties, zelfs trauma’s kunnen herbeleefd worden, bestaande oude gedragspatronen kunnen door bepaalde situaties gedwongen worden om te veranderen.
Als coach dien je hen hier de nodige bijstand in te verlenen en rekening houden met volgende aspecten:
1. Inzichten geven in de leefsituatie
2. Het positief denken aanleren
3. Doorzettingsvermogen ontwikkelen
4. Opzoek gaan naar de talenten
5. De positieve elementen halen uit bijvoorbeeld: ADHD
6. Bouw een andere leefomgeving met positieve invloeden, rekening houdend met je hoog gevoeligheid.
7. Omring je met positieve kleuren, geuren en muziek
8. Beweging in de natuur
9. Bouw je eigen rustmomenten in, je oplaadpunt
10. Tracht obstakels in je leven te relativeren, en steeds de focus te leggen op het positieve.
11. Communiceren op een duidelijke manier i.p.v. een onzekere angstige manier
12. Aardingsoefeningen

Tot slot kunnen we bepalen dat er meer is dan enkel maar de Bach remedies en dat we met andere bloesemremedies effectief energieën in beweging zetten, maar het zijn geen toverdrankjes en het vervangt zeker geen psychologische begeleiding, want zo vragen bepaalde ziekte patronen steeds nog deze begeleiding en kan je met bloesems helaas weinig beteken. (bv. persoonlijkheidsstoornissen, neurose, schizofreen, … ). Vandaar dat naast de remedies het ook noodzakelijk is om een goede ondersteuning te geven en mensen inzicht meegeven in hun leefpatroon.

Bron: ©eFIOW, Publi Media, Tessenderlo België: Welke rol speelt het limbisch systeem bij stress?