Hoogbegaafdheid wordt misbegrepen

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is een populaire term waarmee vaak los wordt omgesprongen. Ouders noemen hun kind graag hoogbegaafd. De reden? Ze denken dat hoogbegaafd synoniem is met heel slim zijn. En heel slim zijn, dat klinkt goed. Dus …

Intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen

Voor alle duidelijkheid: hoogbegaafdheid betekent niet alleen heel slim zijn. Volgens de vakliteratuur is hoofdbegaafdheid een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Het is een verzamelwoord voor een aantal persoonskenmerken die maken dat iemand anders denkt en handelt dan de mensen om hem heen.

 

Vaak ligt een hoog IQ aan de basis van dat anders denken en handelen. Het resultaat? Een hoogbegaafd kind kan vaak sneller, beter of met minder moeite iets doen dan zijn of haar peers, en dieper over zaken nadenken. Dat gedrag zorgt ervoor dat anderen zo’n kind als heel slim bestempelen.

 

Jij hoort er niet bij

Sta mij toe om je even mee te nemen naar de wereld van een kind. In die wereld is anders zijn vaak geen zegen maar een vloek. Want als je anders bent, hoor je er niet bij. Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak misbegrepen. Ze lijken in een andere wereld te leven en maken moeilijk connectie met hun leeftijdgenootjes. Frustratie en eenzaamheid zijn voor hoogbegaafde kinderen geen onbekende begrippen. Gepest worden helaas ook niet.

Verveling en faalangst door hoogbegaafdheid

 

Nog een opgave die hoogbegaafde kinderen moeten trotseren? Door hun anders denken en doen, biedt het ‘traditionele’ schoolwerk hen geen uitdagingen, waardoor ze zich gaan vervelen en gedemotiveerd raken. Soms leidt dat ertoe dat ze op school ondermaats presteren. Bovendien horen ze hun hele leven hoe slim ze wel niet zijn. Daardoor neemt de druk toe om alles goed te doen. En daarmee stijgt ook hun angst om niet aan alle verwachtingen te kunnen voldoen.

 

Talent koesteren

Een hoogbegaafd kind heeft een uitzonderlijk talent. Een talent dat – net zoals alle andere talenten – gekoesterd en goed begeleid moet worden om te kunnen groeien. Het is dan ook heel belangrijk dat een school zich bewust is van het unieke talent van een hoogbegaafd kind en trajecten ontwikkelt die uitdagingen bieden. Daarnaast hoort een school aandacht te hebben voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling van een hoogbegaafd kind om te voorkomen dat het onverschillig of schoolmoe wordt.

Omgaan met een hoogbegaafd kind: enkele tips

 

Omgaan met een hoogbegaafd kind is niet evident. Ook niet als ouder. Deze tips kunnen je helpen:

 • Erken je kind in zijn of haar vragen en kennis.
 • Voed de dorst naar kennis van je kind door het boeken te geven of te verwijzen naar reportages of YouTube-filmpjes die aansluiten bij zijn of haar interessesfeer.
 • Beantwoord vragen of ga samen op zoek naar antwoorden.
 • Accepteer dat je kind het soms beter weet.
 • Breng je kind in contact met andere hoogbegaafde kinderen of verenigingen voor hoogbegaafde kinderen.
 • Dompel je samen onder in creatieve uitdagingen.
 • Zoek uitwegen uit het doolhof van overmatig denken (door bijvoorbeeld een creatief werkstuk te maken).
 • Help je kind om realistische verwachtingen te hebben.
 • Erken de angsten van je kind en praat erover.
 • Heb aandacht voor de emotionele ontwikkeling van je kind.
 • Zoek een school die je kind de gepaste begeleiding kan geven.
 

Erkenning is essentieel

Vooral de erkenning van de waarden van je kind is belangrijk. Het hoogbegaafde talent van je kind groeit door de juiste ondersteuning, sturing en zachtheid. Niet door eraan te trekken. Die zachtheid verdient speciale aandacht. Want een hoogbegaafd kind heeft vaak een sterk ontwikkelde gevoelige en creatieve kant.

Erkennen dat je hoogbegaafde kind anders is, is erg belangrijk. Zo kan je als ouder – maar ook als begeleider – de unieke eigenschappen van je kind gebruiken om het kracht mee te geven om zich niet langer onbegrepen of genegeerd te voelen.

Bloesemremedies als hulpmiddel voor gevoelskinderen

Golden Bottle heeft ook een assortiment aan bloesemremedies die hoogbegaafde kinderen helpen.

 

 • Nederlandse Bloesemremedie – Paarse dovenetelvoor kinderen die chaotisch zijn, die tegen grote uitdagingen aankijken, of vaak piekeren
 • Living Lights Stock – Divine Diamondvoor kinderen die op zoek zijn naar duidelijkheid en helderheid om zonder twijfel beslissingen te nemen
 • Yana Stock – Chakra 2voor kinderen met vastzittende emoties die hun creativiteit in de weg staan
 • Secret Tree – Crystal Fountainvoor kinderen die verbinding willen maken met hun innerlijke diepste zelf en hun talenten willen ontdekken en ontwikkelen door naar hun innerlijke verlangens te luisteren

 

Elke bloesemremedie is persoonsgebonden en wordt op maat afgestemd. Daarom vraagt het tijd en een duidelijk inzicht in de persoon om de ideale bloesemremedie te maken.

 

Wil je ook een bloesemremedie op maat van je gevoelskind? Neem dan gerust contact op met Golden Bottle.