Ontwikkeling van zelfvertrouwen

“Slaapwel schatje” samen met een nachtzoen knippen we het nachtlampje aan.  Misschien wel voor de enge monsters die vanonder het bed kunnen kruipen of voor de boze geesten die op het raam kloppen. Het lampje zal ervoor zorgen dat er geen enge beesten kunnen komen. Ze hebben namelijk bang van het lampje en kunnen niet tegen het licht.

Meestal begint dit fenomeen vanaf het tweede of derde levensjaar. Kinderen beginnen dan meer en bewuster om te gaan met angst. En gaan er al vaak over te communiceren met woorden of zelfs vanuit hun fantasiewereld. Maar wat is de onderliggende boodschap van het nachtlampje?

Door het nachtlampje aan te knippen geven we het kind een veilige ruimte. De herkenning van zijn spulletjes en mensen in zijn nabije omgeving. Zoals de teddybeer die meestal voor geborgenheid zorgt.

Maar hoe zouden we onze kinderen hier beter in begeleiden?

Kunnen we hen niet de mogelijkheid geven om met het duister te leren omgaan? De monster vanonder het bed te halen en te zeggen dat je er niet bang voor bent! Of ze zelfs wegjagen?

Op later leeftijd veranderen deze fantasie monster in werkelijkheid. Natuurlijk niet in de vorm van een monsters maar wel als een moeilijke situaties of mensen die je niet leuk behandelen. Bijvoorbeeld de leerkracht die eens boos wordt of de pestkop van de klas! Hoe gaan we hiermee om? Of gaan we in deze situatie ook opzoek naar het nachtlampje om ons de nodige geborgenheid en bescherming te geven?

Uiteindelijk is een verslaving op latere leeftijd een vorm om veiligheid op te zoeken.
We kunnen hieruit concluderen, dat wanneer we het nachtlampje gebruiken om angsten op te heffen. We de taak om angsten toe te vertrouwen gaan overslaan.  Net deze kracht hebben we nodig om met uitdagingen om te gaan, dit noemt men “vertrouwen”.  Zelfvertrouwen is de kracht om iets te kunnen of te vertrouwen om iets te leren.

Kinderen met zelfvertrouwen hebben een positiever beeld, en ervaren minder angsten en durven ook fouten te maken. Als je kind wat meemaakt heeft het invloed op het zelfvertrouwen. Het is dan ook essentieel als ouder om hierin bij te dragen. Zoals het leren omgaan met het donker. Kinderen die heel onzeker zijn, dragen meestal een negatief zelfbeeld met zich mee. Van hieruit gaan ze een gedrag (imago) ontwikkelen dat niet authentiek is aan hunzelf.

Daarom is het belangrijk om de negatieve gedachten over de monsters te doorbreken, zodat je kind zich fijn voelt en juist meer zelfvertrouwen kan opdoen naarmate hij of zij ouder wordt. Hun weerbaarheid zal hierdoor toenemen.  Als het kind zichzelf de moeite waard vindt zal het zichzelf beschermen tegen nare uitspraken of gebeurtenissen.

Tot slot moedig je kind aan en ondersteun waar nodig. Laat je kind z’n angsten overwinnen. Op deze manier geven we aan ons kind de ruimte om de waarden in zichzelf te ontdekken en een veilig gevoel te gaan staan voor zichzelf of om iets nieuws te proberen.

Tip:
Een verhaal vertellen in de donker aan je kinderen. Onze ogen wennen aan de donker en na enkele minuten kunnen we elkaar terug zien. Het leert om ons te vertrouwen in het donker. Te ervaren, te horen, te voelen en zelfs te zien zonder lampje.