Rouwverwerking

een traantje, een balsem voor het hart

Als we spreken over rouwen, denken we snel aan de pijn dat rond verlies hangt. Verlies kan vrij breed zijn. Het loslaten van iemand of een voorwerp dat ons dierbaar is. Ons favoriet huisdier, knuffel of een speelgoedje. Van een persoon waar ons hart mee is verbonden door sterfte of scheiding.

Vooral dat laatste heeft natuurlijk een enorme impact op het leven van het kind. Kinderen gaan anders om met rouwen dan wij gewend zijn. Zij verwerken rouwen in stukjes, momenten van groots verdriet afwisselend met momenten van speelsheid. Ze uiten hun emoties nogal eens op een andere manier. En dat is voor ons als volwassenen niet altijd makkelijk om te begrijpen.

In sommige situaties sluiten kinderen zich af om de ouder te beschermen. Zo zien ze bijvoorbeeld dat mama heel verdrietig is en gaan ze hun eigen verdriet onderdrukken om hun mama te beschermen. Omdat het verdriet als beangstigend ervaren kan worden door het kind. Het mag niet de indruk krijgen dat de ouder het verdriet niet aankan.

Door de emoties te onderdrukken of te verbergen schept het kind de indruk dat ze heel goed kan omgaan met verdriet. Deze onderdrukking van gevoelens kan zich later uiten door ongewenst gedrag of fysieke problemen bij het kind: concentratiestoornissen, nachtmerries, bedplassen, verslaving, ….
Door het niet tonen van ons verdriet, om ons kind niet te belasten. Leren we het kind ook aan om gevoelens geen ruimte te geven.  Ongeacht de leeftijd: een baby, peuter, kleuter ervaart de emoties van zijn ouders. Ze voelen meteen als ouders het moeilijk hebben en gaan hierop reageren met een bepaald gedrag. Zo zullen kleuters meer vragen gaan stellen: bijvoorbeeld: wat is dat doodgaan, waar is de hemel. Op latere leeftijd gaan kinderen medereageren in functie van de buitenwereld. Wat wordt er van mij verwacht hoe ik reageer!

Het is belangrijk voor kinderen dat ze begrepen worden en kunnen teruggrijpen naar een aandenken richting het verlies. Bijvoorbeeld papa is een sterretje geworden, of een boom neemt zijn plaats in als symbool, een knutselwerkje voor het graf. Dit geeft de nodige ruimte en rust om samen doorheen het verwerkingsproces te gaan.

Wanneer ouders uit elkaar gaan, kan het kind of de ouder hier emotioneel mee in de knoop liggen. En rouwen om het gemis van de andere persoon en de vertrouwde omgeving waarin het kind zijn veiligheid vond. Het is dan van uiterste belang voor het kind dat wij als ouders niet in strijd gaan met elkaar. Maar dat elke ouder zijn ruimte in de belevingswereld van het kind mag hebben. Want deze draagt nog steeds bijdragen mee aan de opvoeding van het kind, ook al strookt het niet met elkaars visie. Het kind mag het vertrouwen in liefde niet verliezen.

Bloesemremedies een sleutel tot ruimte creatie

 

Tijdens het rouwen is het zeer belangrijk dat alle gevoelens, van verdriet, verwarring, boosheid, …
de ruimte krijgen om er te mogen zijn. Dit is een voorbeeld van lief zijn voor onszelf en naar onze kinderen. En daar hoort communicatie over onze gevoelens als essentiële sleutel bij.

Ice

Het ontdooien van opgekropt verdriet situaties

Coconut tree

Je flexibel voelen in moeilijke tijden

Secret tree

In verbinding komen met jezelf en met je omgeving, doorbreken van patronen die niet eigen aan jezelf zijn

Mesae

de zachtheid brengen in een prikkelbare periode, de harde huid doorbreken

Enkele getuigenissen

V.L.door een langere tijd de bloesem Ice in te nemen, kwamen er gesprekken op men pad, die me aan oude pijnlijke situaties deden herinneren. Ik merkt op dat ik deze ver weg had geborgen. Het heeft mij in een stroomversnelling gebracht om eens naar deze verstopte emoties te kijken en het verdriet toe te laten dat er rond was ontstaan.

L.C.: Ik wou niet scheiden van men man, het bracht me haast in een ondragelijke diep put. Bij het innemen van coconut tree kreeg ik het gevoel sterker in men schoenen te staan en beter om te kunnen met al men gevoelens.

Het spreekt voor zich dat een bloesemremedie persoonsgebonden is, het wordt volledig op maat afgestemd. Een remedie maken vraagt de nodige tijd en een duidelijk inzicht in de persoon waarvoor het wordt gemaakt. Meer informatie kan je vinden op “www.crystal-fountain.be” – unieke bloesemremedies of “www.bloesemremedies-benelux.com”