Schoolmoeheid voorkomen met liefde, zorg en … bloesemremedies

Schoolmoeiheid en bloesemremedies

Onze hersenen zijn echt fascinerend. Ze zijn een wonderlijke verzameling van verbindingen die ons lichaam sturen. Ze bestaan uit een linker- en een rechterhelft met elk een verschillende functie. De linkerhersenhelft staat in voor het logische en rationele denken, terwijl de rechterhelft vooral het creatieve, intuïtieve en gevoelsmatige omvat. Is er voor beide hersenhelften aandacht in ons onderwijs? Nee. En daar ligt volgens mij een belangrijke oorzaak van schoolmoeheid.

 

Onnatuurlijke onderwijsorganisatie

Er is de laatste tijd heel wat te doen over de kwaliteit van ons onderwijs. In heel de discussie mis ik toch kritiek op de manier waarop ons onderwijs opgevat en ingericht is: de focus ligt voor het overgrote deel op logisch en rationeel denken en dat gaat eigenlijk in tegen onze natuur. Want ook onze creatieve, emotionele kant heeft aandacht nodig.

 

Uitputtende race

Volharding en discipline zijn de voornaamste pijlers van ons onderwijssysteem. De druk om te presteren is erg hoog. Iedereen wil hoge punten, maar niet iedereen strijdt met dezelfde wapens. Want niet elke leerling functioneert even goed in een omgeving die zich vooral op de linkerhersenhelft richt. Het gevolg? Heel wat leerlingen lopen een race die ze almaar moeilijker kunnen volhouden.
 

Andere ingangspoorten nodig

Het is dus niet verwonderlijk dat leerlingen die erg gevoelig zijn zich niet goed voelen op school of in conflict komen met hun leerkrachten. Er zijn gewoon te weinig integratiemogelijkheden voor gevoelsvakken in ons onderwijssysteem. En om te leren hebben gevoelskinderen behoefte aan andere ingangspoorten dan overdracht van rationele kennis. Zijn die er niet? Dan worden ze passief, verliezen ze hun interesse en haken ze af.

 

Veilig kader is essentieel voor gevoelskinderen

Een gevoelskind heeft een veilig kader nodig om over zijn gevoelsleven te praten met een zorgleerkracht of een klastitularis. Het moet vertrouwen voelen, maar dat gebeurt nu vaak niet omdat de begeleidende volwassenen afgaan op het gedrag van de leerling. En dat voldoet door het gebrek aan ingangspoorten niet aan de schoolnorm. Met straf voor de leerling als gevolg. Een school vraagt zich zelden af of ze wel aan de gevoelsnorm voldoet en een leerling de kans geeft om in een sfeer van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen zijn gevoelens te uiten.

 

Minder kans op een diploma

Naast het gebrek aan een veilig kader thuis of op school om gevoelens te uiten, dragen ook deze factoren bij tot de ontwikkeling van schoolmoeheid:

 • gedrags- en leerstoornissen zoals ADHD, dyslexie en dyscalculie
 • faalangst
 • pestgedrag
 • een gebrek aan stimulansen thuis
 • een gebrek aan waardering
 • saaie lessen (omdat gevoelskinderen er geen aansluiting bij vinden en er zich niet kunnen mee identificeren)
 • moeilijkheden om de ouders los te laten (afhankelijkheidsgedrag)

 

Gouden tips voor de omgang met schoolmoeheid

Rekening houden met gevoelskinderen en inspelen op hun behoeften is dus erg belangrijk in de strijd tegen schoolmoeheid. Enkele gouden tips die je daarbij helpen:
 • Zorg dat je kind een school uitkiest waar het zich goed voelt.
 • Stel je begripvol op en praat met je kind als je merkt dat er veranderingen zijn in zijn gedrag. En keur dat nieuwe gedrag niet af.
 • Blijf niet zitten met twijfels of angsten, maar neem contact op met de school en bespreek de situatie van je kind.
 • Stel je in de plaats van je kind. Wat deed jij vroeger als je ergens genoeg van had?
 • Werk rond de talenten van je kind en ga op zoek naar
 • Leer je kind om over zijn gevoelens te praten door over je eigen gevoelens te spreken.
 • Creëer een veilig kader waarin je kind zijn gevoelens kan uiten.
 • Geef aandacht aan de droomwereld van je kind. Daarin liggen vaak verborgen verlangens en talenten.
 • Reik je kind mogelijkheden aan en laat voelen dat er altijd oplossingen zijn als het faalt of gepest wordt. Help het om zelfvertrouwen op te bouwen.

 

Bloesemremedies als hulpmiddel voor gevoelskinderen

 

Golden Bottle heeft ook een assortiment aan bloesemremedies die erg geschikt zijn voor gevoelskinderen.

 

 

Elke bloesemremedie is persoonsgebonden en wordt op maat afgestemd. Daarom vraagt het tijd en een duidelijk inzicht in de persoon om de ideale bloesemremedie te maken.

 

Wil je ook een bloesemremedie op maat van je gevoelskind? Neem dan gerust contact op met Golden Bottle.